Çözüm Odaklı Terapiye Dair Temel Bilgiler

Çözüm Odaklı Terapiye Dair Temel Bilgiler

17 KASIM 2017- 1 DAKİKA- Psk. Zeynep Mıcık

Çözüm odaklı terapi kanıta dayalı ve kısa süreli psikoterapi yaklaşımlarından biridir. Ortalama 45 dakikayı geçmeyen 5 seanstan oluşur. Bilişsel Davranışçı Terapi, Kişilerarası Terapi gibi kanıta dayalı psikoterapi yaklaşımları ile aynı seviyede işe yarar olduğu birçok bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. 

Steve de Shazer ve Insoo Berg tarafından 70lerin sonunda geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu psikoterapi yaklaşımının aksine bir teoriden doğmamıştır. Shazer ve Berg yıllarca psikoterapi seanslarını gözlemdi ve psikoterapistin hangi davranışlarının danışanı kendi hedefi doğrultusunda hareket ettirdiğini incelediler ve psikoterapiste bunu ‘daha fazla yapmasını’ söylediler! (Lichik ve arkadaşları, 2012). On yıl süresince çeşitli uğraşılardan sonra bugünkü adıyla bildiğimiz Çözüm Odaklı Terapi ortaya çıktı. Diğer birçok psikoterapiden farklı olarak, bu yaklaşım şikayetlerinizi analiz etmeye ya da geçmişte yaşadığınız olaylara vakit ayırmıyor! Günümüze ve kişilerin gelecekteki beklentilerine, hayatlarında neleri değiştirmek istediklerine odaklanıyor ve hedeflerinize uygun çözüm yolları geliştirmenize yardımcı oluyor. 

Gingerich ve Peterson (2013) tarafından yapılan sistematik inceleme araştırmasına göre, Çözüm Odaklı Terapilerin depresyon, kaygı gibi birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde etkin olduğuna dair güçlü kanıtlar mevcut. Abbasi ve arkadaşları (2017) ise 6 haftalık Çözüm Odaklı Terapi programının etkilerini incelediler ve depresyonun olumsuz etkilerini azalttığını ve evlilikten duyulan memnuniyeti arttırdığını buldular. Aynı şekilde, genç yetişkinler ve ergenlerle yürütülen bir çalışmada, Online Çözüm Odaklı Terapinin depresyona karşı etkin olduğu ve terapiden sonra da etkinliğinin devam ettiği kanıtlandı (Kramer ve arkadaşları, 2014). Özet olarak, Çözüm Odaklı Terapilerin alternatiflerine karşı daha kısa süreli olması ve online ya da yüz yüze yapılan görüşmelerde etkin olduğu birçok bilimsel çalışma ile gösterilmesi göz önünde bulundurulduğunda hem vakit kazandırdığı hem de maddi açıdan daha avantajlı olduğu söylenebilir. 

Çözüm Odaklı Terapi ne zaman kullanılır?

Hafif ruhsal rahatsızlıklar, eğitim/iş ile ilgili sıkıntılar ve ailevi sorunlar gibi birçok konuya çözüm bulmak amacıyla, bütün yaş gruplardan ve bütün sosyo-ekonomik seviyelerden kişiler için kullanılabilir. Tek başına kullanılabildiği gibi diğer psikoterapi yaklaşımları veya başka tedavi yöntemleriyle beraber de kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise Çözüm Odaklı Terapi hiçbir zaman kişinin sorunlarına “şifa” olarak düşünülmemelidir. Çözüm Odaklı Terapi psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilerin hayat kalitesini yükseltmeye yardımcı olur ve şiddetli psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler için önerilmemektedir.


Abbasi, A., Mohammadi, M., Zahrakar, K., Davarniya, R., & Babaeigarmkhani, M. (2017). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) on Reducing Depression and Increasing Marital Satisfaction in Married Women. Iran Journal of Nursing, 30(105), 34-46.

Gingerich, W. J., & Peterson, L. T. (2013). Effectiveness of solution-focused brief therapy: A systematic qualitative review of controlled outcome studies. Research on Social Work Practice, 23(3), 266-283.

Iveson, C. (2002). Solution-focused brief therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 8(2), 149-156.

Kramer, J., Conijn, B., Oijevaar, P., & Riper, H. (2014). Effectiveness of a web-based solution-focused brief chat treatment for depressed adolescents and young adults: randomized controlled trial. Journal of medical internet research, 16(5).

Lipchik, E., Derks, J, LaCourt, M., & Nunnally, E. (2012). The evolution of Solution-Focused Brief Therapy. In Cynthia Franklin, Terry S. Trepper, Wallace J. Gingerich, & Eric E. McCollum (Eds), Solution-Focused Brief Therapy: A handbook of evidence-based practice. New York: Oxford University Press, pp. 3-19

Institute for Solution-Focused Therapy. (n.d.) What Does the Research Say About Solution-Focused Brief Therapy? Erişim tarihi: Ağustos 24, 2017, https://solutionfocused.net/research