Bu Çalışma Müzik Seçimlerinizi Değiştirebilir!

Bu Çalışma Müzik Seçimlerinizi Değiştirebilir!

17 KASIM 2017- 1 DAKİKA- Psk. Zeynep Mıcık

Radboud Üniversitesi’nden Dr. Simone Ritter ve Avustralya’da bulunan Teknoloji Üniversitesi’nden Sam Ferguson tarafından yürütülen ve açık erişim dergisi PLOS ONE’da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, sessizliğe kıyasla mutlu müzikler dinlemek daha yaratıcı çözümler üretmeyi sağlıyor olabilir. Nasıl mı? 

Müziğin kişilerin idrak edebilme becerisi üzerindeki olumlu etkisi daha önceden birçok kez araştırmalarla gösterildi. Ama müziğin yaratıcılık üzerindeki etkisini inceleyen çalışma sayısı çok az. Bahsedilen çalışmada müziğin yaratıcılık üzerisindeki etkisini inceledi. 155 katılımcı ilk önce bir anket doldurdu ve daha sonra gruplara ayrıldı. Her grup olumlu ve olumsuz olmak üzere duygusal durumlarına göre; düşük ve yüksek olmak üzere de uyarılma seviyelerine göre 4 grup müzikten (üzgün, mutlu, gergin ve sakin) birini dinledi. Bu esnada ise araştırmacılar tarafından verilen ve çözüm üretmeleri gereken görevleri tamamladılar. Bir grup ise sadece müziğin kendi etkisinin görülebilmesi için kontrol grubu olarak kaldı ve verilen görevleri sessiz bir ortamda tamamladı.

Çalışmada ‘olumlu duygu uyandıran ve uyarma seviyesi yüksek olan klasik müzik’ (Antonio Vivaldi’den Dört Mevsim) mutlu olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar ‘mutlu müziğin’ sessizliğe kıyasla ‘ıraksak (daha yenilikçi ve farklı biçimlerde çözüm üretmek) yaratıcı düşünmeye’ imkan sağladığını buldular. Diğer 3 tür müziğin ise sessizlikten bir farkı olmadığı gözlemlendi. Aynı zamanda katılımcıların ruh halinin, çalan müziği beğenip beğenmediklerinin ya da şarkıya aşina olup olmamalarının sonuçları etkilemediği belirtildi.

Araştırmacılara göre, mutlu müziğin içindeki değişkenler daha esnek düşünmeye imkan sağlıyor olabilir. Bu yüzden sessizlikte çalışanlara göre daha kolay bir şekilde yaratıcı çözümler bulmuş olabilirler.

Müziğin yaratıcılık üzerindeki etkisinin görülebilmesi için çeşitli kültürlerde, yaş gruplarında ve farklı müzik deneyimi seviyelerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de not ediyor araştırmacılar. Bulgular doğrultusunda bilim, eğitim ve iş ortamlarında yaratıcılığı arttırmak için müziğin masrafsız ve kolay bir yöntem olabileceğini söylüyorlar.

Bu çalışma açık erişim dergisi olan PLOS ONE’da 6 Eylül 2017 tarihinde yayınlandı.


Ritter, S. M., & Ferguson, S. (2017). Happy creativity: Listening to happy music facilitates divergent thinking. PloS one, 12(9), e0182210.

Listening to Happy Music Can Spur Creativity. (2017, Eylül 09). Erişim tarihi: 20 Ekim, 2017, https://psychcentral.com/news/2017/09/09/listening-to-happy-music-can-spur-creativity/125762.html 

Crist, C. (2017, Eylül 14). Happy music linked to creative thinking. Erişim tarihi Ekim 20, 2017, https://www.reuters.com/article/us-health-creativity-music/happy-music-linked-to-creative-thinking-idUSKCN1BP2FK